معاونت پرورشی و فرهنگی
معرفی سرگروه های مناطق و شهرستانها

فهرست مشخصات سرگروه های پرورشی استان فارس سال تحصیلی 95-94

ردیف

نام شهرستان

نام ونام خانوادگی

کدپرسنلی

اخرین مدرک تحصیلی

سابقه کار

سابقه کار در گروه اموزشی

ساعت موظف
در گروه

تلفن همراه

 

1

آباده

امنه ایزدی

91445468

لیسانس علوم تربیتی

17

3

6

9171550484

 

2

آباده

حسین اقاخانی

60270365

لیسانس الهیات

19

3

6

9171500775

 

3

آباده طشک

ابراهیم تقوی فر

62325919

لیسانس علوم تربیتی

23

4

6

9173304966

 

4

ارسنجان

حمید روستایی

61891923

لیسانس علوم تربیتی

22

3

6

9173283067

 

5

ارسنجان

خدیجه گرگین

61949247

لیسانس علوم تربیتی

25

1

6

9171961074

 

6

استهبان

محمد رسول سخنور

61801330

لیسانس علوم اجتماعی

21

1

6

9171383886

 

7

استهبان

محبوبه خوش نیت

60812921

فوق دیپلم (طرح کاد)

30

2

6

9171305838

 

8

اشکنان

علی حقیقی

61810536

لیسانس آموزش ابتدایی

29

0

6

9171825195

 

9

اقلید

اختر میر سلیمانی

91455055

لیسانس علوم تربیتی

23

0

6

9171532979

 

10

اوز

روح الله حسین پور

12076927

فوق لیسانس حوزه

18

2

6

9179810894

 

11

اوز

طاهره منظریان

61763458

لیسانس علوم تربیتی

26

12

6

9177821192

 

12

بالاده

حمیدبهرامی اراء

61420206

لیسانس معارف

23

-

6

9173229698

 

13

بالاده

عاطفه سرطاوی

62650214

لیسانس مطالعات

15

1

6

9171237027

 

14

بوانات

بهرام زرگر

60700860

لیسانس علوم تربیتی

14

2

6

9177515622

 

15

بوانات

خدیجه کاظمی

60709271

لیسانس الهیات

17

6

6

9172047485

 

16

بیرم

حمیده اکبری

13449794

فوق لیسانس مدیریت

8

0

6

9179819869

 

17

بیضا

مریم عطری

60437821

فوق لیسانس ادبیات فارسی

12

2

6

9376749393

 

18

پاسارگاد

علیرضا حاتمی

61986021

فوق لیسانس ادبیات فارسی

28

4

4

9177282562

 

19

جویم

حمیدرضا علمداری

61683424

لیسانس معارف

25

2

6

9173817234

 

20

جویم

مریم رزاقی

61691459

لسانس تربیت بدنی

11

1

6

9338546634

 

21

جهرم

مصطفی سامانی

12390489

فوق لیسانس فلسفه

4

0

6

9179093098

 

22

جهرم

افسانه رهنما

60603212

لیسانس علوم اجتماعی

24

6

6

9359209054

 

23

خرامه

حشمت اله حاتمی

60511131

لیسانس امور تربیتی

25

3

6

9171383886

 

24

خرامه

صدیقه زارع

62651858

لیسانس امور تربیتی

14

1

6

9176389299

 

25

خرم بید

ابراهیم کارگر

62345307

فوق لیسانس علوم حدیث

26

2

6

9173513986

 

26

خشت و کمارج

محمود دهقانی

61585159

لیسانس دینی عربی

24

3

6

9176374286

 

27

خشت و کمارج

حمیرا دهقانی

13450441

لیسانس الهیات

7

-

6

910701001

 

28

خفر

عبدالله قاسمی

60953851

فوق لیسانس روانشناسی

8

4

6

9173925177

 

29

خفر

لیلا حسینی

91475516

لیسانس علوم تربیتی

14

2

6

9171105399

 

30

خنج

سمیه پرهیزکار

12065319

لیسانس علوم تربیتی

3

1

6

9171035797

 

31

داراب

فاطمه میرزایی

61010346

لیسانس ابتدایی

25

1

6

9173322897

 

32

درودزن

عبدالخالق امیری

62357439

لیسانس علوم تربیتی

15

2

6

9171275731

 

33

درودزن

محمد علی کاظمی

62357326

لیسانس علوم تربیتی

12

2

6

9173287709

 

34

دشمن زیاری

سید جمال الدین تقوی

13450113

فوق لیسانس الهیات

6

2

6

9173050136

 

35

رستم

ابوالحسن شعاعی

62309631

لیسانس علوم تربیتی

22

6

6

9171241630

 

36

زرقان

حسن حسن پور

60522730

فوق دیپلم دینی عربی

29

4

6

9177022313

 

37

زرقان

لیلا ابخیز

60531622

ارشد فقه و فلسفه

7

1

6

9179102216

 

38

زرین دشت

شهرام قدیم

61685851

لیسانس الهیات

24

9

6

9173321343

 

39

سپیدان

غلامرضا تاج

61090941

لیسانس علوم تربیتی

25

4

6

9173071162

 

40

سده

راضیه چمشیدی

62581041

دانشجوی دکترا ادبیات

12

5

4

9164526345

 

41

سرچهان

عبد الحسن افشار

13449755

فوق لیسانس ادبیات عرب

8

7

6

9179526398

 

42

سرچهان

زهرا خوش ضمیر

62371991

لیسانس علوم تربیتی

22

16

6

9173511600

 

43

سروستان

حسین نوروزی

60564909

فوق دیپلم پرورشی

29

7

6

9173053935

 

44

سروستان

پریوش عباسی

60565481

لیسانس تریت بدنی

24

7

6

9175374749

 

45

ششده

فرشته محب تاش

61226769

فوق دیپلم امور تربیتی

23

6

6

9171332560

 

46

شیبکوه

مجتبی هاشم زاده

13455673

لیسانس علوم قرآن وحدیث

9

1

6

9179326317

 

47

شیبکوه

سیده مریم رهنما

61054532

لیسانس معارف

11

1

6

9171351801

 

48

شیرازناحیه 1

عبدالرحمن کیالی

60091515

لیسانس الهیات

17

0

6

9173097507

 

49

شیرازناحیه 1

شهین طیبی پور

62205478

لیسانس مدیریت

27

8

6

9173019363

 

50

شیرازناحیه 2

لیلا رشیدی

61983971

لیسانس مدیریت

25

4

6

9372064305

 

51

شیرازناحیه 2

محمد مهدی سرفراز شکوهی

12316175

فوق لیسانس علوم سیاسی

4

3

12

9177133103

 

52

شیرازناحیه3

مریم حاج محمد تقی

86534547

لیسانس تاریخ

18

15

6

9177748617

 

53

شیرازناحیه3

جمال دادفر

60281349

فوق لیسانس ادبیات فارسی

28

12

6

9174523005

 

54

شیرازناحیه4

مینا شعرا

60400352

فوق لیسانس الهیات معارف اسلامی -نهج البلاغه

28

20

10

9173064491

 

55

شیرازناحیه4

محبوبه خلیلی

60329452

لیسانس ادبیات عرب

10

5

6

9177007752

 

56

شیرازناحیه4

محمد اسفندیاری

61900132

فوق دیپلم ابتدایی

31

10

8

9173012361

 

57

عشایری فارس

سید مجید کشاورز

96313264

فوق دیپلم ابتدایی

6

1

3

9179688674

 

58

علامرودشت

جابر میر

61827623

لیسانس علوم تربیتی

21

8

3

9173827014

 

59

فراشبند

محمود احمدی نژاد

60010641

لیسانس ادبیات عرب

22

7

3

9171885931

 

60

فرگ

اسماعیل اکبری

62454212

لیسانس علوم تربیتی

3

9

6

9376692456

 

61

فسا

حمید هاشمی

61245600

لیسانس مدیریت

28

5

6

9173309383

 

62

فسا

محمد صادق سروی

9150027

لیسانس معارف

25

9

6

9173302945

 

63

فسا

مریم بذرافشان

61240552

لیسانس معارف

25

1

6

9173313892

 

64

فسا

فاطمه پورفاضل

21248606

لیسانس علوم تربیتی

11

7

6

917354880

 

65

فیروزاباد

ثریا جعفری

61834247

فوق لیسانس ادبیات

10

1

6

9171874891

 

66

قائمیه

علی محمدی

60485401

لیسانس علوم تربیتی

24

2

6

9174121781

 

67

قائمیه

ناهید گشتاسبی

61585261

لیسانس معارف اسلامی

24

2

6

9171248311

 

68

قیروکارزین

محمد حسین فولادی

61391631

لیسانس علوم تربیتی

24

3

6

9177918403

 

69

کازرون

مهدی پیکر

12077485

لیسانس مدیریت

4

3

6

9177240179

 

70

کامفیروز

دشتی منوچهری

61901529

فوق دیپلم ابتدایی

28

4

6

9173280703

 

71

کوار

علی جعفری

60611705

لیسانس الهیات

22

1

4

9173061329

 

72

کوهمره

کاظم قیصری

13451299

فوق لیسانس ادبیات

10

5

6

9178445359

 

73

گراش

احمد مهدی یار

13451700

لیسانس مدیریت برنامه ریزی

8

5

6

9176122843

 

74

گراش

فوزیه ناصری

61727467

فوق لیسانس ادبیات

11

2

6

9366042299

 

75

گله دار

حسین قنبری

62631460

لیسانس الهیات

14

2

2

9177816806

 

76

لارستان

طاهره فربودی

20252143

لیسانس ادبیات

11

1

6

9177813357

 

77

لامرد

رضا علی نژاد

61817465

فوق لیسانس علوم قرآنی

25

1

6

9171817065

 

78

لامرد

حمیده شکیب

27089931

لیسانس مدیریت بازرگانی

14

-

6

9173819452

 

79

ماهور

علی جعفری

61451648

لیسانس علوم تربیتی

20

7

6

9173182704

 

80

ماهور

سکینه جعفری

62104249

لیسانس زبان

23

3

6

9179025176

 

81

مرودشت

جهانگیر استواری

61860471

لیسانس علوم تربیتی

28

25

6

9378519949

 

82

مرودشت

فاطمه مختاری

62420512

لیسانس علوم تربیتی

18

4

6

9173295340

 

83

مشهد مرغاب

محمد اذر مهر

61986487

لیسانس معارف

28

10

6

9173524185

 

84

ممسنی

عزیزاله رضایی

62027531

فوق لیسانس تاریخ

32

2

6

9171235313

 

85

ممسنی

صغری مرادی

62046123

لیسانس الهیات

11

3

6

9171244307

 

86

مهر

مجید رستگاری

12472831

ارشد ادبیات عرب

15

2

6

9177825049

 

87

میمند

فاطمه محبی میمندی

61801330

لیسانس علوم اجتماعی

25

4

6

9173014929

 

88

نی ریز

حامد مصباحی

12077911

لیسانس کامپیوتر

4

1

4

9359077674

 

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی