معاونت پرورشی و فرهنگی
دریافت دستورالعمل دهه فجر 94

لطفا فایل دستورالعمل دهه فجر 94 را دریافت نمایید.

dastoralamale daheye fajre1394.pdf.pdf

شعار سال معاونت پرورشی
جشنواره تجارب برتر تربیتی